Donacija dohodnine

Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport je DVŠ Posejdon Celje 20. 10. 2007 podelilo status društva, ki na področju športa deluje v javnem interesu. To pomeni, da lahko odslej vsak davčni zavezanec del odmerjene dohodnine (do 1 %) namesto državnemu proračunu nameni delovanju DVŠ Posejdon. Z novo dohodninsko zakonodajo se država odpoveduje delu sredstev iz dohodnin v korist klubom, društvom …

V kolikor se boste za to možnost odločili, morate na obrazcu napovedi za odmero dohodnine v rubriko oz. tabelo ”zahteva za namenitev dela dohodnine” vpisati davčno številko DVŠ Posejdon (3267821) in odstotek (1 %), ki ga boste namenili klubu.

Zagotovo ni potrebno posebej poudarjati, kako dragocen bo vaš prispevek za nadaljnje uspešno delo DVŠ Posejdon Celje. Z zbranim denarjem bomo kot doslej nadvse gospodarno in skrbno ravnali.

Za vsak vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!

predsednica kluba Vera Pandža

Prenesite obrazec za donacijo dohodnine.